ข้อกําหนดและเงื่อนไข

อัปเดตครั้งสุดท้าย: เดือน วัน, ปี

โปรดอ่านข้อกําหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกําหนด”, “ข้อกําหนดการใช้งาน”) อย่างรอบคอบก่อนใช้เว็บไซต์http://mike-hookem.org (“บริการ”) ที่ดําเนินการโดยmike-hookem.org (“เรา”, “เรา”, หรือ “ของเรา”)

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะถูกกําหนดเงื่อนไขในการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้อกําหนดเหล่านี้มีผลบังคับกับผู้เข้าชม ผู้ใช้ และผู้อื่นที่เข้าถึงหรือใช้บริการ

การเข้าถึงหรือใช้บริการนี้ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขแล้วคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและเนื้อหาคุณสมบัติและฟังก์ชันเดิมเป็นและจะยังคงคุณสมบัติพิเศษของmike-hookem.orgและใบอนุญาต

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยmike-hookem.org

mike-hookem.orgไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและยอมรับว่าmike-hookem.orgจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราแนะนําให้คุณอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

สิ้น สุด

เราอาจยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงบริการของเราโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือความรับผิดด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะหากคุณละเมิดข้อกําหนด

บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงที่โดยธรรมชาติของพวกเขาจะยังคงอยู่สิ้นสุดอยู่ให้พ้นการยกเลิกรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงบทบัญญัติความเป็นเจ้าของการปฏิเสธการรับประกันการชดใช้ค่าเสียหายและข้อ จํากัด ของความรับผิด

ปฏิเสธ

การใช้บริการของคุณมีความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว บริการนี้ให้บริการบนพื้นฐาน “ตามความเป็น” และ “ตามที่มี” บริการนี้จัดหาให้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะการไม่ละเมิด หรือการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกําหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คํานึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติกฎหมาย

การที่เราไม่บังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติของข้อกําหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของสิทธิเหล่านั้น หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกําหนดเหล่านี้ถูกระงับไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้โดยศาลบทบัญญัติที่เหลือของข้อกําหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ ข้อตกลงเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับบริการของเรา และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ใด ๆ ที่เราอาจมีระหว่างเราเกี่ยวกับบริการ

เปลี่ยน แปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อกําหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขเป็นวัสดุที่เราจะพยายามให้อย่างน้อย 30 วันก่อนเงื่อนไขใหม่ใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ สิ่งที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัสดุจะถูกกําหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขดังกล่าวมีผลถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดที่แก้ไขแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดใหม่ โปรดหยุดใช้บริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกําหนดเหล่านี้โปรดติดต่อเรา